Pomoc E-zamowienie

image0

 

 

Dział pomoc platformy elektronicznej

ezamowienie.pl

 

 

 

Spis treści

Użytkownik nie posiada login i hasła do platformy ezamowienie.pl

Użytkownik posiada login i hasło do platformy ezamowienie.pl

Składanie nowego zapotrzebowania

Przeglądanie historii zapotrzebowań

Raporty

Regulaminy i ogólne warunki sprzedaży

Powiadomienia

Moje konto (adres, e mail, dane płatnika, dokumenty)

 

 

Wygląd platformy ezamowienie.pl

 

image005

Aby zalogować się do platformy ezamowienie.pl należy, posiadać login i hasło.

 

Użytkownik nie posiada login i hasła do platformy ezamowienie.pl

 

W przypadku gdy apteka nie posiada loginu i hasła musi wysłać formularz rejestracyjny.

W tym celu należy wejść na stronęhttp://shop.ezamowienie.pl/register.

Formularz będzie zawierał następujące pola do wypełnienia:

 

 

Prosimy również zapoznać się z regulaminem serwisu ezamowienie.pl, oraz treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Regulamin-serwisu.jpg

Po zweryfikowaniu danych apteki otrzymacie Państwo dodatkową pomoc oraz pełną możliwość obsługi konta e-zamowienie.


Użytkownik posiada login i hasło do platformy ezamowienie.pl

 

Jeżeli apteka posiada już aktywny login i hasło do platformy ezamowienie.pl należy kliknąć w przycisk Apteka:

 

Zaloguj-się-jako-Apteka.jpg

 

 

Następnie prosimy o wpisanie loginu i hasła w odpowiednie pola i kliknięcie Zaloguj się:

 

Login-i-Haslo.jpg

W przypadku gdy użytkownik nie pamięta hasła, prosimy kliknąć Przypomnij hasło, po tym zabiegu zostaniemy przeniesieni do strony.

 

image6

 

Po wpisaniu loginu lub adresu e-mail apteki zostanie wysłana automatyczna wiadomość z loginem i nowym hasłem na e-mail apteki podany przy rejestracji konta.

Po poprawnym zalogowaniu się zobaczymy stronę zawierającą elementy:

a) prawy górny róg zalogowany jako (dana apteka)

b) lewa część strony: główne menu (składanie zapotrzebowania, finalizacja, weryfikacja danych).

Po wybraniu odpowiedniej pozycji menu, główna część portalu automatycznie przewinie się do danej sekcji.

c) główna część portalu

 

Zalogowany.jpg

 

Składanie nowego zapotrzebowania

 

Aby złożyć nowe zapotrzebowanie, można użyć wyszukiwarki oferty lub produktu, lub znaleźć interesujący nas lek na liście pakietów:

 

Składanie-zapotrzebowania-rozmyte.jpg

 

Istnieją następujące rodzaje pakietów, za pomocą których można złożyć zapotrzebowanie:

 

  1. Pakiet zwykły: można podać ilość zamawianych produktów.

 

Pakiet-otwarty.jpg

 

  1. Pakiet sztywny (oferta ilościowa): ilość zamawianych produktów jest sztywna, można podać ilość zamawianych pakietów

 

Pakiety-sztywne.jpg 

c) Pakiety rabatowe, z przypisanym rabatem:

 

Pakiety-rabatowe-rozmyte.jpg

 

Prosimy również o zwrócenie uwagi na opisy przy produktach, jak i również przy cenach

 

Znaczniki-przy-produktach.jpg

 

Po odnalezieniu interesującej pozycji oraz podaniu odpowiedniej ilości produktu/pakietu wystarczy nacisnąć przycisk Dodaj do koszyka.

 

Dodaj-do-koszyka.jpg

 

Nasze zapotrzebowanie zostanie umieszczone w koszyku.

Widać na nim produkty, które wcześniej dodaliśmy do koszyka, wybór hurtowni która dostarczy lek do apteki, adres do wysyłki, oraz dane do faktury.

W tym miejscu można również dodać skany recept, klikając Dodaj plik.

Prosimy również zapoznać się z informacjami, które znajdują się poniżej koszyka.

 

Koszyk.jpg

Jeżeli wszystko się zgadza należy kliknąć przycisk

 

Zloz-zapotrzebowanie.jpg

 

Proszę pamiętać, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i jego realizacją. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na produkt leczniczy na platformiewww.ezamowienie.pl otrzymają Państwo informację na temat statusów.

W przypadku zrezygnowania z danych produktów przed zatwierdzeniem przyciskiem Złóż zapotrzebowanie można użyć przycisku Usuń.

 

Przycisk-usun.jpg

 

Przeglądanie historii zapotrzebowań

 

Po wyborze z menu Historii zapotrzebowań, główna sekcja automatycznie przewinie się we wskazane miejsce, strona będzie zawierała następujący wygląd:

 

Historia-zapotrzebowan-rozmyta.jpg

 

Historia zapotrzebowań pokazuje statusy zamówień / dołączone pliki do zapotrzebowań.

Raporty

 

Po wyborze z Menu pozycji Raporty, główna sekcja automatycznie przewinie się we wskazane miejsce, strona będzie zawierała następujący wygląd:

 

Raporty-rozmyte.jpg

 

Sekcja Raporty posiada możliwość wygenerowania informacji na temat realizacji złożonych zapotrzebowań filtrując je poprzez daty jak i również nazwę oferty.

W sekcji tej możliwy jest podgląd statusu złożonych zapotrzebowań.

 

Raporty-nazwa-oferty.jpg

 

 

Okno nazwa oferty podczas domyślnego ustawienia ”wybierz ofertę” pokazuje wszystkie wcześniej złożone zapotrzebowania z wybranego okresu. Rozwijając to okno, mamy możliwość filtrowania producentów u których zostało złożone zapotrzebowanie.

Regulaminy i ogólne warunki sprzedaży

 

Po wyborze z Menu pozycji Powiadomienia, główna sekcja automatycznie przewinie się we wskazane miejsce, strona będzie zawierała następujący wygląd:

 

image23.jpg

W tym miejscu zamieszczone są regulaminy: serwisu e-zamówienie, producentów, oraz ogólne warunki sprzedaży (OWS).

Powiadomienia

 

Po wyborze z Menu pozycji Powiadomienia, główna sekcja automatycznie przewinie się we wskazane miejsce, strona będzie zawierała następujący wygląd:

Powiadomienia.jpg

 

W tym miejscu będą się pojawiały różnego rodzaju powiadomienia dotyczące Państwa konta, np.:

  • potwierdzenie adresu e-mail,
  • planowanych pracach modernizacyjnych

Jak i również inne powiadomienia odPharma Distribution Group

 

Moje konto (adres, e mail, dane płatnika, dokumenty)

Po wyborze z Menu pozycji Moje konto, główna sekcja automatycznie przewinie się we wskazane miejsce, strona będzie zawierała następujący wygląd:

 

Moje-konto-rozmyte.jpg

 

Sekcja Moje konto składa się z czterech pól informacyjnych:

  1. Dane potrzebne do logowania do platformy ezamowienie.pl ( w tej sekcji możemy zobaczyć unikalny numer ID apteki oraz zmienić hasło logowania)
  2. Dokumenty apteki (w tej sekcji widnieją dane apteki takie jak NIP, Regon, EDG/KRS, oraz numer zezwolenia).Prosimy uzupełnić poniższą sekcję. Aby to zrobić należy wybrać Edytuj, wpisać odpowiednie dane oraz dodać skany dokumentów. Po tej operacji prosimy kliknąć przycisk ODŚWIEŻ, a następnie Potwierdź poprawność. Przesłane skany dokumentów można podglądnąć klikając lupę przy danym dokumencie.
  3. Płatnik na fakturze (są to dane które będą widniały na fakturze)
  4.  Adres dostawy złożonego zamówienia (adres pod który zostanie dostarczone zamówienie)

Po wyborze z głównego menu pozycji Weryfikacja danych, główna sekcja automatycznie przewinie się we wskazane miejsce, strona będzie zawierała następujący wygląd:

 

Weryfikacja-danych.jpg

 

Po złożeniu zapotrzebowania prosimy wybrać przycisk Wyloguj.