Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Pharma Distribution Group sp. z o.o. (PDG sp. z o.o.) danych osobowych

Administratorem danych jest Pharma Distribution Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruskiej 37/38, 50-079, Wrocław, NIP 8951885309, REGON 020540838, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział KRS, KRS 0000284066, e-mail: recepcja@pharmadist.com

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zamówienia/zapotrzebowania (zamówienia składane mailem lub na platformie ezamowienie.pl), w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez podmioty współpracujące z Administratorem, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Twojego zamówienia/zapotrzebowania/zapytania ofertowego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające przesyłki i materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta. Odbiorcami danych będą również podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych, agencje call center, podmioty za pośrednictwem, których Twoje zamówienia przekazywane są do realizacji, podmioty które Twoje zamówienie będą realizować (hurtownie).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy przez czas jej trwania oraz czas potrzebny na realizację roszczeń wynikającym z umowy, a w celu marketingowym – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na Twój numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe 1 na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 2 na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Skontaktować się możesz pisząc na adres recepcja@pharmadist.com, lub dzwoniąc na numery telefonów naszego biura, lista numerów dostępna tutaj: https://pharmadist.com/kontakt