Spis treści
1. Rejestracja - utworzenie nowego konta
2. Logowanie oraz przypomnienie hasła
3. Składanie nowego zapotrzebowania
4. Przeglądanie historii zapotrzebowań
5. Raporty
6. Użytkownicy
7. Dane placówki
8. Ustawienia konta
9. Regulaminy i ogólne warunki sprzedaży
10. Powiadomienia
11. Pomoc - chatbox
Logowanie


Aby zalogować się do platformy ezamowienie.pl należy posiadać login i hasło.


1. Rejestracja - utworzenie nowego konta


W przypadku gdy apteka nie posiada loginu i hasła musi wysłać formularz rejestracyjny.

W tym celu należy wejść na stronę rejestracji (kliknij tutaj).

Prosimy o uważne wypełnienie wymaganych pól oraz zapoznanie się treścią regulaminu i polityki prywatności.

Rejestracja


Po zweryfikowaniu danych apteki otrzymają Państwo dodatkową pomoc oraz pełną możliwość obsługi konta ezamowienie.pl


2. Logowanie oraz przypomnienie hasła


Jeżeli apteka posiada już aktywny login i hasło do platformy ezamowienie.pl, możemy zalogować się po wpisaniu danych logowania i kliknąć Zaloguj się.

Okno logowania


Jeżeli zagubimy dane do logowania możemy je odzyskać, klikając przycisk Odzyskaj login lub hasło.

Przycisk odzyskaj hasło


A następnie wybrać czy potrzebujemy odzyskać dane głównego konta apteki czy użytkownika.

Zakładki odzyskaj hasło


Po czym wpisujemy login apteki lub adres mailowy, który został użyty podczas rejestracji i klikamy "Odzyskaj dane logowania".

Odzyskiwanie danych


Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo to wyświetli się informacja o wysłaniu danych logowania na wskazany adres mailowy.


3. Składanie nowego zapotrzebowania


Po pomyślnym zalogowaniu, pokaże się nam strona główna ezamowienie.pl.

Strona główna


 • 1. Menu rozwijane po kliknięciu w nazwę użytkownika:
  • Historia zamówień
  • Raporty
  • Użytkownicy
  • Dane placówki
  • Ustawienia konta
  • Wyloguj się
 • 2. Wyszukiwarka ofert lub produktów.
 • 3. Dostępne oferty.
 • 4. Szkolenia i webinary

W celu złożenia nowego zapotrzebowanie prosimy najpierw wybrać interesujący Państwa pakiet. Do tego celu można użyć wyszukiwarki lub filtra ofert. Następnie klikając w nazwę pakietu przejdą Państwo do szczegółów.

1. Pakiet zwykły.

Pakiet zwykły

2. Pakiet sztywny: mogą Państwo podać tylko liczbę pakietów.

Pakiet sztywny

3. Pakiet rabatowy: wartościowy lub ilościowy.

Pakiet rabatowy


Wysokość rabatu jest widoczna nad listą produktów. Po wybraniu interesujących nas produktów klikamy Dodaj do koszyka.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje podane przy produktach takie jak: produkt nierefundowany, cena netto/brutto.

Nasze zapotrzebowanie zostanie umieszczone w koszyku.

Widać w nim produkty, które wcześniej dodaliśmy do koszyka, cenę oraz hurtownie, która dostarczy lek do apteki.

Po kliknięciu w "Adres dostawy" i "Dane na fakturze" zobaczymy adres docelowy wysyłki zapotrzebowania.

Zapotrzebowanie zostanie dodane do koszyka, a na ekranie pojawi się podsumowanie. Niektóre pakiety umożliwiają załączenie pliku oraz wybór hurtowni realizującej.

Koszyk

Po zweryfikowaniu poprawności zapotrzebowania oraz informacjami poniżej koszyka, klikamy Złóż zapotrzebowanie.

Złóż zapotrzebowanie

Proszę pamiętać, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i jego realizacją.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na produkt leczniczy na platoformie www.ezamowienie.pl otrzymają Państwo informację na temat statusów.

W przypadku zrezygnowania z danych produtków przed zatwierdzeniem przycisku Złóż zamówienie, można użyć przycisku Usuń.


4. Przeglądanie historii zapotrzebowań


Jeśli chcemy sprawdzić złożone zapotrzebowania, klikamy w naszą nazwę użytkownika, a następnie z rozwijanego menu wybieramy "Historia zamówień".

Menu

Wyświetli się nam lista wszystkich złożonych zapotrzebowań.

Historia zamówień

Po kliknięciu w wybraną pozycję, wyświetlą się szczegóły złożonego zapotrzebowania (hurtownia, produkt, cena, ilość).

Szczegóły zapotrzebowania

Jeśli byśmy chcieli złożyć identyczne zapotrzebowanie, wystarczy użyć przycisku "Ponów zapotrzebowanie".

Ponów zapotrzebowanie

Jeżeli do zapotrzebowania dostępna jest faktura to przycisk "Pobierz fakturę" będzie aktywny. Wystarczy użyć tego przycisku, aby pobrać dokument.

Pobierz fakturę


5. Raporty


W sekcji raporty, jest możliwość wygenerowania informacji na temat realizacji złożonych zapotrzebowań filtrując je poprzez wybranie producenta, ustawieniu zakresu dat oraz nazwy produktu.

Znajdują się tam informacje o ilości złożonego zapotrzebowania i ilości zrealizowanych.

Raporty


6. Użytkownicy


Opcja Użytkownicy pozwala nam na dodanie lub usunięcie użytkownika z konta apteki.

Użytkownicy


7. Dane placówki


Wybierając opcję "Dane placówki" możemy zmienić adres dostawy, dane do faktury oraz przesłać nowe dokumenty. Tutaj również jest możliwość potwierdzenia poprawności załączonych dokumentów klikając "Potwierdź dokumenty".

Dane placówki

8. Ustawienia konta


Ostatnią częścią są Ustawienia konta, po wybraniu danej pozycji mamy możliwość zmiany adresu mail, hasła a także w zakładce Przetwarzanie danych, wyrażonych zgód.

Ustawienia konta

9. Regulaminy i ogólne warunki sprzedaży


Aby przejść do sekcji regulaminów należy kliknąć w stopce strony Regulaminy i OWS.

Regulaminy

W tym miejscu znajdują się regulaminy producentów oraz ogólne warunki sprzedaży (OWS).

Regulaminy i ogólne warunki sprzedaży


10. Powiadomienia


Po kliknięciu w ikonę dzwonka w górnej częsci strony, pokażą się nam obecne powiadomienia.

Tutaj wyświetlą się nam różnego rodzaju powiadomienia dotyczące Państwa konta np:

 • Informacje korzystania z nowych funkcji
 • Potwierdzenia adresu mail
 • Planowanych przerwach modernizacyjnych
 • Komunikatów od Pharma Distribution Group
Powiadomienia


11. Pomoc - chatbox


W razie gdy potrzebujecie Państwo pomocy związanej z platformą ezamowienie.pl prosimy podać swój numer kontaktowy w okienku pomocy lub wybrać numer.

Pomoc - chatbox